همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
مقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار


تعریف مفهومی:

کیفیت زندگی: بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) (2011) کیفیت زندگی، درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ، سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند، اهداف انتظارات، استانداردها و اولویت‌هایشان است، پس موضوعی کاملاً ذهنی بوده و توسط دیگران قابل‌مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه‌های مختلف زندگی استوار است (منبع...).

تعریف عملیاتی:

کیفیت زندگی: در این پژوهش کیفیت زندگی نمره‌ای است که آزمودنی از پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 بدست آورده است.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه کیفیت زندگی، ویژگی های شخصیتی و کنترل عواطف در ورزشکار و غیر ورزشکار
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
شماره: T101قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


12000تومان
بالاي صفحه