همراه با تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های:
رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران


تعریف مفهومی:

 خود شی انگاری بدن : ردریکسن و همکاران (1996) معتقدند فرهنگ خودشیءانگاری، زنان و دختران را به گونه ای پرورش می دهد که با خود همانند یک شیء رفتار کنند که مردان همواره باید به آنها نگاه کنند یا آنها را از نظر جنسی ارزیابی کنند. احساسی که فرد از خودش دارد منعکس کننده شیوه ای است که دیگران به او نگاه جنسی کرده یا رفتار می کنند. تعریف عملیاتی:

خود شی انگاری بدن: خود شی انگاری در پژوهش حاضر نمره ای است که فرد از مقیاس آگاهی شیء انگاری بدنی مک کینلی و هاید (1996) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه بین خود شیء انگاری بدن و عزت نفس جنسی در زنان مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی شهر تهران
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 24 صفحه
شماره: T87قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


بالاي صفحه