صمیمیت

تعریف مفهومی:براساس تعریف باگاروزی صمیمیت، نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت ودرک عمیق از فرد دیگر به منظور بیان افکار و احساساتی است که به عنوان منشا تشابه و نزدیکی، به کار می رود (منبع : ...) .

تعریف عملیاتی:در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه صمیمیت باگاروزی (2001) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثربخشی آموزش مهارت ارتباط موثر و حل مسئله برتعارضات زناشویی و صمیمیت زناشویی زوجین منطقه یک شهر مشهد
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 27 صفحه
شماره: T74قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال: