تعریف مفهومی و عملیاتی کاهش کفایت حرفه ای + نمونه پروپوزال آماده

 رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر کرمان


کاهش کفایت حرفه ای

الف) تعریف مفهومی: شرایط کاری همراه با نیازهای دائم وخسته کننده به بد بینی و خستگی عاطفی منجر می شود که تداوم ان موجب افت کارایی و در نتیجه از بین رفتن احساس کار امدی و موثر بودن را در فرد درپی خواهد داشت و این احساس اعتماد به نفس (اعتقاد به توانایی ها و پتانسیل های خود) را تا حدود زیادی کاهش داده و ترس از انتقاد های مکرر از سوی افراد بالادست به تخریب عزت نفس و اعتماد به نفس می انجامد(اسفندیاری، 1380: 33).

ب) تعریف عملیاتی: نمره ای که آزمودنی از خرده مقیاس کاهش کفایت حرفه ای در پرسشنامه فرسودگی شغلی کسب می کند دامنه این نمره از 0تا 30 می باشد.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر کرمان
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
شماره: T21


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


بالاي صفحه