شادی در زندگی زناشویی یکی از اولین موضوعات مورد بررسی محققان بوده و موضوع عمده تحقیقات شده است .

از مقالات تحقیقی می فهمیم که یکی از شکایت های متداول زوجها، به مشکلات ارتباطی و عدم پیوند عاطفی مربوط می شود . جالب است که اغلب همسران توافق اندکی را برای دلایل حضور در درمان نشان می دهند. در حقیقت دلایل آنها برای درمان ممکن است بسیار متفاوت تر از اظهارات درمانگر راجع به مشکل زوجها باشد. این امر به صورت مکرر در مقالات تحقیقی یافت شده است. به همین دلایل است که درمانگرها باید هر یک از طرفین و اعضاء خانواده را به دقت ارزیابی کنند. متخصصان بالینی نمی توانند رویکردهای ارزیابی خود را تعمیم دهند یا ممکن است با احتمال از دست دادن انگیزه واقعی فرد برای مداخله مواجه شوند. بسیاری از متخصصان بالینی آگاه و متبحر می دانند که مفهوم سازی موردی در فرایند ارزیابی اولیه ضروری است و موفقیت درمان به صحت ارزیابی دقیق متکی است. به همین دلیل، اختصاص زمان برای تنظیم یک مفهوم سازی درست از وضعیت زوجها یا خانواده، مهم است. این امر ممکن است در محیط های خاصی دشوار باشد. مثلا در مراقبت مدیریت شده ای که تعداد جلسات ارزیابی امحدود است. در چنین مواردی درمانگر باید خلاق باشد و به اشکال کوتاه شده ارزیابی تنظن سیاهه ها، که بعدا در این فصل بحث می شوند، اتکاء کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: اثربخشی برنامه شادی سلیگمن بر صمیمیت و شادکامی زناشویی و عملکرد جنسي زوجین در دوران قرنطینه کرونایی
موارد قابل استفاده از این پروپوزال: آموزش پروپوزال نویسی – برای درس روش تحقیق و سمینار و کلیه امور پژوهشی مرتبط
شامل همه قسمت های یک پروپوزال استاندارد: مقدمه – بیان مسئله – اهمیت و ضرورت – پیشینه – اهداف جزئی و کلی – فرضیه ها - تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها – روش - جامعه، نمونه و روش نمونه گیری – ملاک ورود و خروج – ابزار - روش اجرا - روش تجزیه و تحلیل اطلاعات - منابع فارسی و انگلیسی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 31 صفحه
کد فایل : 47


بالاي صفحه