یکی از مدل هایی که در تقسیم بندی انواع توجه بسیار به کار می رود مدل بالینی سلسه مراتبی سلبرگ و متیو (1989) است.پنج گونه متفاوت از توجه در این مدل توصیف شده اند که بخش های زیر را شامل می شود:


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

انواع توجه 1 تاریخچه ای از مطالعات توجه(1850 تا 1900) 2 محدودیت در تحقیقات توجه 5 سیستم های عمده توجه 5 سه توانایی توجه 6 ماهیت و تعریف توجه : 6 دو نظریه خودکارسازی: 7 نقش پردازش بالا به پایین و پایین به بالا در توجه 8 توجه آشکار و پنهان 9 اثر پردازش بار بر توجه 10 نظریه بار ادراکی 11 همبسته های عصبی توجه 12 کارکردهای توجه هشیار 12 نظریه تلفیق خصیصه (تریزمن، 1992). 13 سه عامل تأثیرگذار در توجه گزینشی: 15 الگوهای توجه 16 نظریه های منبع توجه: 18 جستجوی دیداری 20 شکل 21 جستجوی ترکیبی 22 شکل 22 نظریات جستجوی بینایی 23 نظریه یکپارچه کردن مشخصه ها 23 نظریه جستجوی هدایت شده 24 نظریه یکپارچه کردن تصمیم 25 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای 26 تاثیر سن روی جستجوی دیداری 27 توجه مبتنی بر مکان 29 توجه شیء محور 29 گوش بزنگی 30 کاهش گوش بزنگی 31 نواحی مغزی مرتبط با گوش بزنگی 31 تفاوتهای فردی در عملکرد گوش بزنگی 32 طبقه بندی گوش بزنگی:نوع تمیز و نرخ رویداد 32 تمرین و توجه متمرکز 32 گوش بزنگی و پیری 33 گوش بزنگی و خوگیری 34 آموزش توجه چیست؟ 36 آموزش فرایند توجه 38 منابع 39


بخشی از این مقاله :

توجه به صورت علمی به طور عمده در سه حس بینایی،شنوایی و لامسه بررسی شده است(گروم ،2009؛کندل و همکاران،2000).یکی از مدل هایی که در تقسیم بندی انواع توجه بسیار به کار می رود مدل بالینی سلسه مراتبی سلبرگ و متیو (1989) است.پنج گونه متفاوت از توجه در این مدل توصیف شده اند که بخش های زیر را شامل می شود: - توجه متمرکز :این نوع از توجه،توانایی پاسخدهی مستقیم و دقیق به محرک های مشخص و ویژه بینایی،شنوایی یا لامسه است. - توجه مداوم :این نوع توجه،بیانگر توانایی ادامه دادن پاسخ رفتاری پایدار و ثابت در طی فعالیت پیوسته و مکرر است.

- توجه انتخابی : این سطح از توجه به ظرفیت نگهداری و ابقاء یک مجموعه رفتاری یا شناختی در مواجهه با محرک های حواس پرتی یا رقیب اشاره دارد.بنابراین، این بخش اندیشه« رهایی از حواس پرتی» را در خود جای می دهد. - توجه تناوبی :این گونه از توجه به ظرفیت انعطاف پذیری روانی معطوف است که به فرد اجازه می دهد تمرکز توجه خود را در بین تکالیفی تغییر دهد که نیازهای شناختی متفاوتی دارند. - توجه تقسیم شده :این گونه از توجه بالاترین سطح توجه است و به توانایی پاسخدهی همزمان به تکالیف چندگانه یا خواسته های کاری چندگانه اشاره دارد.

مهمترین ویژگی در توجه،انتخابی بودن محرک های مورد توجه است.مفهوم« ظرفیت محدود »مفهوم مرکزی برای درک توجه انتخابی است به این معنا که مغز در هر لحظه فقط می تواند به موارد محدودی توجه کند و باید به نفع پاره ای موارد و محرک ها از توجه به سایر موارد صرف نظر کند(دنس و پیتز امیالیو ،1999). یک صفحه بینایی شامل چندین شی و عنصر است و توجه نقشی ویژه در یافتن و شناسایی یک شی در میان بقیه را ایفا می کند.مشخص شده است که عملکرد بینایی به میزان زیادی، بدون در نظر گرفتن سطح پردازش شناختی درگیر در تکلیف موجود،تحت تاثیر توجه است(سنت کلر تامپسن و همکاران،2010) در بین نظام های دریافت دروندادهای محیطی نظام بینایی در کنارنظام شنوایی اهمیتی ویژه دارد.

تخمین زده می شود که بیش از 80% پردازش اطلاعات مغز،از طریق پردازش بینایی است.در رویکردهای عصب روانشناختی انسان را موجودی سمعی- بصری تلقی کرده و سایر حواس مکمل محسوب می شوند(کینگزلی ،2000).مفهوم چسب توجهی تریسمن توضیحی برای نقش محوری توجه بینایی در فرایندهای توجهی در افراد سالم تام به این امر بستگی دارد که چه میزان از منابع توجه بطور عام و توجه انتخابی بینایی به طور خاص به شکلی موثر به آن تکلیف اختصاص داده شده است(سنت کلر تامپسن و همکاران،2010).

توجه بینایی انتخابی به توانایی تمرکز به شکل گزینشی بر مکان خاصی از میدان بینایی گفته می شود و از لحاظ عصبی تاثیرات این گونه توجه بر فعالیت های نورونی به بهترین شکل خود در منطقه V4 بینایی در مغز دیده می شود،جایی که مشخص شده است تبدیلات در آن برای این ساختارهای زیربنایی پردازشی بسیار پر اهمیت است(پاستوخوف و همکاران، 2009).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
کد فایل 67 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه