خواب با مراحل خواب سبك و سنگین مشخص می شود كه در طول شب تكرار می شوند. همچنانكه فرد از خواب سبك (مراحل 1 و 2) به خواب عمیقتر ( مراحل 3 و 4 ) پیش می رود.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

اختلال خواب 1 مشكلات خواب در سالمندان 1 زیست شناسی و تغییرات خواب وابسته به سن 2 اندازه گیری خواب 3 درمانهای بیخوابی 4 كارآمدی درمانهای بیخوابی اواخر زندگی 6 نتیجه گیری 8 منابع 8


بخشی از این مقاله :

خواب با مراحل خواب سبك و سنگین مشخص می شود كه در طول شب تكرار می شوند. همچنانكه فرد از خواب سبك (مراحل 1 و 2) به خواب عمیقتر (مراحل 3و4) پیش می رود، فعالیت مغزی كه با موج نگاری الكتریكی مغز (EEG ) اندازه گیری می شود، به موجهای آهسته تر و وسیعتر (پر دامنه تر) انتقال می یابد.

با عمیقتر شدن خواب، نوسانهایی بین مراحل سبكتر و عمیقتر خواب وجود دارند. پس از حدود 90 دقیقه از شروع خواب حركات سریع چشم (REM ) شروع به پدیدار شدن می كنند كه با خوابدیدگی ، افزایش ضربان قلب و فشار خون و تنفس سریع مشخص می شود. خواب آرام فرایند مهمی است كه بر كنش وری كلی فرد تاثیر می گذارد . بدن انسان با خواب شبانه حفظ می شود. چرخه های بیداری روزانه ریتم های شبانه روزی یا 24 ساعتی نام دارند. خواب بدون حركات سریع چشم دستگاه ایمنی را بهبود می بخشد، و خواب با حركات سریع چشم در تنظیم كنش وری خلقی روزمره موثر است( بوتزین و همكاران 1996).

در حالیكه یك یا دو شب نخوابیدن چندان نگران آور نیست اما پیامدهای بیخوابی مداوم شامل خستگی روزانه، كنش وری آسیب دیده و تشدید نوسانهای خلقی است. سالمندان مبتلا به بیماریهای مزمن جسمانی نسبت به خواب حساس هستند (میلس و دیمنت، 1980). افزایش دفعات و زمان بیدار شدنهای شبانه، كاهش در حفظ خواب با حركات سریع چشم با توجه به سن و افزایش خوابدیدگی، آسیب پذیری سالمندان را نسبت به شكل گیری اختلالهای خلقی افزایش داده است (ریدل و لیچستین؛ 2000؛ بوتزین و همكاران، 1996). سالمندان عموماً به عنوان افرادی كه خواب كم بازده ای دارند برچسب می خورند، زیرا بنظرمی رسد آنها بدون آنكه خسته باشند زمانهای منظمی به رختخواب می روند.

بنابراین مدتی كه آنان در رختخواب باقی می مانند طول می كشد. بیخوابی ثانوی از جمله نگرانیهای سالمندان است كه نه فقط ناشی از اختلال خواب به دلیل ناراحتی جسمی است بلكه گاهی مشكلات حركتی نیز زمان ماندن در رختخواب در طول روز را افزایش می دهد. به همین ترتیب با كاهش تحرك و فعالیت، چرت زدنهای روزانه زیاد می شوند كه می تواند بر برنامه خواب منظم تاثیر بگذارد و این به نوبه خود شكل گیری نشانه های اختلالهای روانی را افزایش می دهد. اندازه گیری خواب : فرم یادداشت روزانه خواب یك ابزار مناسب مبتنی بر خودگزارش دهی است كه برای ارزیابی برنامه خواب و بیداری طراحی شده است (شكل 1-9).

این ابزار شامل اطلاعاتی در مورد مصرف روزانه كافئین را نیز شامل می شود كه مثل داروهای كمكی خواب قبل از خوابیدن مصرف می شوند. یا در طول شب برای مهار بیخوابی مورد استفاده قرار می گیرند (راجرز ، كاروسو و آلدریچ ، 1993؛ هایتور نثوایت ، هگل و كرنس ، 1991). یادداشتهای روزانه خواب می تواند در مشخص كردن اختلالهای خواب افرادی كه از اختلال خلقی رنج می برند بی نهایت مفید باشد. این یادداشتها در محافل پژوهشی و درمانی در سطح وسیع مورد استفاده قرار گرفته و با خواب مشاهده شده از روی خواب نگاری چند گانه همبستگی خوبی دارد (راجرز، كاروسو و آلاریچ ، 1993؛ هایثور نثوایت، هگل و كرسن، 1991). چون خواب نگاری چند گانه مستلزم اندازه گیریهای فیزیولوژیكی مثل فعالیت مغزی، حركتهای چشم، فشار خون، تنفس و حركتهای دوره ای پا در طول شب است روشی پر هزینه می باشد. لذا این روش فقط در صورتی توصیه می شود كه احتمال مكث تنفسی همواره مطرح باشد(بلیزر، 1998؛ بوتزین و همكاران 1996).موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 20 صفحه
کد فایل 61 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


بالاي صفحه