فهرست محتویات این مقاله :

آینده نگاری تحولات در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران 

آینده نگاری 

هدف آینده نگاری

افق 1404جمهوری اسلامی ایران

منابع

منابع مکتوب

منابع غیرمکتوب


بخشی از این مقاله :

به واسطه آن که آینده نگاری دارای ذاتی تعاملی و مشاركتی است ، لذا فرآیند آینده نگاری بسیار مهم تر از نتایج و محصولات عینی آن هست. به این خاطر همواره کارکرد های فرآیندی این فعالیت موردتوجه قرارگرفته است. بن مارتین و ایروین به صورت خلاصه این کارکرد ها را به پنج نوع تقسیم بندی نموده اند. ازآنجایی که تمام این کارکرد ها با حرف C آغاز می شوند، آنان را به اختصار 5C نیز می نامند.

این کارکرد ها عبارت اند از:

1. ارتباطات: ایجاد ساختاری برای برقراری ارتباط میان اجزای مختلف یك سیستم. 2. تمركز بر بلندمدت: ترغیب افراد به تمركز بر بلندمدت به صورت جدی و سامانمند. 3. هماهنگی: توانایی گروه های مختلف برای هماهنگی در مورد فعالیت های آتی خود و خصوصاً فعالیت های تحقیق و توسعه ای. 4. اجماع: ایجاد اجماع بر روی نتایج آینده نگاری و كسب مشروعیت لازم برای پیاده سازی و استفاده از نتایج . 5. تعهد: ایجاد حس تعهد نسبت به نتایج و ایجاد مسئولیت و پاسخ گویی سازمان ها در جهت ترجمه و استفاده از نتایج در برنامه ها. (همان، ص 48)موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 18 صفحه
کد فایل 14 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...