موضوع پیشنهادی پروپوزال روانشناسی کودک درباره قصه درمانی

 تأثیر قصه درمانی بر کاهش مشکلات روان کودکان:

تحقیقاتی که در زمینه قصه درمانی صورت گرفته نشان داده است که قصه درمانی در کاهش مشکلات روانی کودکان مؤثر بوده است و در ذیل به تعدادی از آنها اشاره شده است.

طی تحقیقی ۵ نفر از دانش آموزان افسرده پایه چهارم و پنجم ابتدایی در این پژوهش شرکت داده شدند. برنامه قصه درمانی به مدت ۲۴ جلسه ۶۰ دقیقه ای (دو بار در هفته) اجرا شد، نتایج نشان داد که افسردگی تمام آزمودنیها در پایان برنامه درمانی کاهش یافت. محققین نتیجه گرفتند که قصه درمانی علایم افسردگی، اضطراب، لجبازی، نافرمانی و ترسی را در کودکان کاهش میدهد. همچنین در تحقیقی دیگر تأثیر شن بازی درمانی همراه قصه درمانی برای کودکان بی سرپرست مورد تائید قرار گرفت.

در این تحقیق، نشان داده شد که، شن بازی درمانی همراه قصه درمانی اضطراب، افسردگی و پرخاشگری کودکان بیسرپرست را کاهش داده است. بی سرپرستی باعث محدودیتهای روانی - اجتماعی بسیاری برای کودکان می شود که از جمله می توان به کاهش اعتماد به نفس، ترس از پذیرفته نشدن، عصبانیت و پرخاشگری، اضطراب و افسردگی اشاره کرد. به منظور حل این مشکلات کودکان نیازمند مهارتی همانند بازی کردن برای رویارویی با این مسائل هستند.

جلسات شن بازی درمانی به این شیوه اجرا شد: در این پژوهشی از تکنیک شن درمانی همراه قصه درمانی برای کاهش افسردگی، اضطراب و پرخاشگری کودکان ۷ تا ۱۲ سال مقطع ابتدایی که بی سرپرستاند و در خانههای کودک تحت نظارت بهزیستی، استفاده گردید. در این روش شرکت کنندگان با استفاده از اسباب بازیها و اشیاء کوچک تصاویری را خلق کرده و هیجانات خود را در درون جعبه شن تخلیه می کردند.

معرفی وسایل شن بازی درمانی:

در این پژوهش از یک جعبه به ابعاد ۷۰×۶۰ سانتی متری با عمق ۱۰ سانتی متر استفاده شد. دیوارهها و کف جعبه با رنگ آبی، رنگ آمیزی شده و تا عمق ۵ سانتی متر با شن پر شد. از عروسکها و اسباب بازیهای کوچک نیز استفاده شد که لیست آنها به شرح زیر است. - عروسک های انسان (پدر و مادر، پسر بچه، دختر بچه، پزشک، پرستار، انسان عصر حجر). - عروسک های فانتزی (سوپر من، اسپایدرمن، شرک و میکی موسی). - عروسک سرباز و وسایل جنگی (تانک، سنگر، پرچم). - حیوانات اهلی (سگ، گربه، پرنده) حیوانات وحشی (شیر، پلنگ، زرافه، ببر، مار و عقرب).


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی تأثیر قصه درمانی بر کاهش مشکلات روان کودکان

بالاي صفحه