موضوع جالب تحقیق درباره قصه درمانی و رقابت با نوزاد جدید

 قصه درمانی برای رقابت با نوزاد جدید: بیشتر بچه ها از تولد نوزاد جدید بسیار هیجان زده میشوند. اما کم کم این دوره هیجان و سرگرمی اولیه به دلسردی تبدیل می شود.

زیرا کودک در می یابد که نوزاد تازه متولد شده بیشتر اوقات روز را می خوابد و نمی تواند با او ارتباطی داشته باشد. همچنین از آنجا که تمام توجه والدین به سوی نوزاد برمی گردد، فرزند اول رنجیلدہ خاطر می شود. چند توصیه عملی برای جلوگیری از رقابت با نوزاد جدید: کودک را برای فرزند جدید آماده کنید و دربارهی تمام مراحل، از بزرگ شدن شکم مادر تا رفتن به بیمارستان و بعد با یک بچه جدید که کودک را دوست دارد به خانه برگشتن، همه را برای او توضیح دهید.

همچنین توصیه می شود که کودک را در تدارک امور برای فرزند جدید مثل آماده کردن اتاق برای نوزاد، شرکت دهید. بهتر است هم زمان با ورود نوزاد به خانه چند اسباب بازی جدید خریداری کرد و به فرزند اول گفت که اسباب بازی ها برای جشن گرفتن این رویداد خوشی است که تو خواهر یا بردار می شوی. همچنین می توانید از کودک بخواهید که در حد خودش، در نگهداری از باید کار جمعی، همکاری و تلاش سالم را تشویق کنند و در هنگام ارتباط فرزندان با یکدیگر از ایجاد حسی رقابت اجتناب کنند. در این مورد قصه «میمونی به نام دانی» بسیار کمک کننده خواهد بود که در سایت ها موجود است.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی قصه درمانی برای رقابت با نوزاد جدید

بالاي صفحه