موضوع پیشنهادی روانشناسی درباره زبان کودکان

 اصطلاح "زبان " در دوران خردسالی، یک اصطلاح چترمانند و گسترده است که شامل صحبت کردن، خواندن، نوشتن و گوش دادن می شود؛ به عبارت دیگر این واژه شامل زبان و سواد میشود.

با این حال کودکی که در دوران خردسالی با مهارت صحبت می کند کاملاً در کانون توجه است. این کودکان به شیوهای و در سطحی از کلمات استفاده می کنند که همسالانشان قادر به انجام آن نیستند. در حالی که تشخیصی و به چالش کشیدن این توانایی حائز اهمیت است، مربیان و پرورش دهندگان کودکان خردسال باید مراقب باشند که گفتار زودرس را با توانایی زبانی برجسته اشتباه نگیرند. هدف ما باید فراهم ساختن تجارب گسترده و غنی در زمینه زبان باشد تا اطمینان یابیم که همه کودکان فرصت رشد و پرورش ان و نیز فرصت فعالیتهای زیر را دارند:

- با لغات بازی کنند

- با ماهیت اجتماعی زبان در ارتباط باشند

- علامتها و نمادهایی برای معانی ایجاد کنند

-  وارد دنیای حروف و کلمات چاپی شوند

- یاد بگیرند که به نظرات و عقاید دیگران احترام بگذارند. پرورش این طیف وسیع از مهارتهای زبانی به رشد زبان شناختی کودک کمک خواهد کرد. کودکان به سادگی به خوانندگان بهتری تبدل نمی شوند. 

پرورش مهارتهای موجود و کمک به کودکان جهت انتقال مهارتهای فعلی شان از یک موقعیت به موقعیتهای دیگر و ارائه فرصتهای غنی زبانی و کمک به کودکان دارای مهارتهای مختلف جهت کار و همکاری با یکدیگر و کمک به کودکان برای لذت بردن از زبان با این اوصاف از کجا باید شروع کنیم؟

پی ببرید که کودک در چه مرحله ای از یادگیری قرار دارد و شما قصد دارید چگونه یادگیری او را ارتقا دهید. همچنین برنامه ریزی به شما فرصتی جهت صحبت با کودکان و آگاهی یافتن از علائق و نحوه یادگیریشان را می دهد. برای مثال برخی از کودکان:

* بعضی از کودکان بادگیرندگانی فعالی هستند. آنها دوست دارند با انجام دادن یاد بگیرند.

* بعضی از کودکان بادگیرندگان دیداری هستند. آنها دوست دارند با نگاه کردن یاد بگیرند.

* بعضی از کودکان بادگیرندگان مشارکتی هستند. آنها دوست دارند با تقلید و کپی کردن از افرادی که دانش بیشتری دارند یاد بگیرند. آگاهی از نحوه یادگیری کودک باعث می شود تا تکالیف یادگیری مناسب تری طراحی کنید.

برای طراحی تکالیف یادگیری باید نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

* کودک در حال حاضر قادر به انجام چه کاری است؟

* آیا کودک کارهای مرتبط با مهارت موردنظر را به صورت مستقل انجام می دهد؟

* آیا انجام فعالیتهای فعلی برای کودک بسیار ساده است؟

* کودک به چه چیزی علاقه دارد؟


موضوع پیشنهادی روانشناسی درباره زبان کودکان :

بررسی اثربخشی مهارت های فراشناختی بر رشد مهارت های زبان شناختی کودکان

بالاي صفحه