موضوع جدید روانشناسی تربیتی درباره اختلال ریاضی

 شاید ریاضیات بیش از هر موضوع درسی دیگری عشق یا نفرت افراد را برمی انگیزد. به طور حتم تعداد کثیری از افراد بیان می کنند که در ریاضیات عملکرد خوبی ندارند.

این ناتوانی در حل مسائل ریاضی را به عوامل مختلفی نسبت میدهند از تدریس ضعیف گرفته تا پدران - پدرم نیز در ریاضیات خیلی ضعیف بود؛ اما این بدین معنی نیست که ما نمی توانیم در حال حاضر در ریاضیات عملکرد خوبی داشته باشیم. اکثر اوقات وقتی در مورد ریاضیات صحبت می کنیم فقط بر یک جنبه جزیی یعنی "محاسبات " تمرکز می کنیم، به عبارت دیگر ضرب، جمع، تفریق و تقسیم. کودکان بزرگتر علاقه چندانی به ریاضیات نشان نمی دهند زیرا معتقدند که ریاضیات فرصت خلاقیت را به آنان نمی دهد؛ اما اگر با کسی که عاشق ریاضیات است صحبت کنید به شما ثابت می کند که ریاضیات بسیار خلاقانه است. همانند مربیان والدین نیز باید کمک کنند تا کودکان لذت ریاضیات را کشف کنند.


موضوع جدید روانشناسی تربیتی درباره اختلال ریاضی :

مقایسه جهت یابی فضایی دانش آموزان با اختلال ریاضی و دانش آموزان سالم

بالاي صفحه