موضوع روانشناسی تربیتی درمورد کودکان باهوش

 چگونه مشکل یاد سپاری شکل واسم حروف وصداها را برای کودکان رفع نماییم؟ برای رفع این مشکل از بازی ببین وبگو استفاده می کنیم.

به این شیوه که پس از تدریس هر حرف یا صدا برای کل دانش آموزان، در موقعیتی خاص به انجام این تمرین با دیر آموزان می پردازیم و در صورت کمبود وقت این تمرین را به خانواده آموزش داده از آنها میخواهیم تا پایان تدریس حروف وصداها به صورت مستمر به انجام این بازی در منزل بپردازند. حتما توجه داشته باشید که دانش آموزان دیر آموز به دلایل مختلف از جمله اعتماد به نفس پایین و شکستهای پی در پی در یادگیری، چندان رغبتی به آموزش در منزل نشان نمی دهند. پس اولیا باید طوری عمل کنند که آموزش شکل و شمایل یک بازی واقعی را به خود بگیرد. پس از تدریس هر حرف یا صدا، شکل آن را روی کارتهایی به ابعاد ۱۰ در ۵ با خط درشت وزیبا بنویسید. حتما صداهارا بارنگ دیگری بنویسند تا با حروف قابل تفکیک باشد. چون در آموزش ترکیب تلفظ صداها و حروف بسیار مهم است. کارتهای حروف قدیمی و جدید را در مقابل دانش آموز قرار داده از او بخواهید، هر حرف یا صدایی را تلفظ کردید، آن را به شما بدهد. سپس اگر درست عمل کرد به او یک ستاره بدهید واگر نتوانست اورا راهنمایی کنید ومشخصات حرف یا صدارا برایش تشریح کنید تا آن را پیدا کند و اگر باز هم نتوانست یک ستاره از او بگیرید. در مرحله بعد جایتان را با هم عوض کنید. یعنی او اسم حرف یا صدا را بگوید و شما کارت مربوطه را به او بدهید. حتما حین پیدا کردن حرف یا صدا در حالی که کاملا کارت را مقابل دیدگانش قرار می دهید، تلفظ کامل آنرا به گوش کودک برسانید. در انجام این بازی برای حروف چهار شکلی سایر حروف را حذف نموده و فقط در یکی دو جلسه با کارتهای همین حروف بازی کنید.


موضوع پیشنهادی تحقیق روانشناسی :

بررسی اثربخشی بازی درمانی بر یادگیری کلمات و واج شناسی کودکان


بالاي صفحه