کمپ، کورگیات و ژیل (1992)نشان دادند که یک دوره دوازده هفتگی شناخت- رفتار درمانگری گروهی با استفاده از فنون شناخت- رفتار درمانگری برای افرادی که مبتلا به انواع بیماریهای مزمن جسمی نظیر التهاب مفاصل، بیماریهای قلبی و ریوی هستند، موثر است.


فهرست محتویات این مقاله (عنوان ها و شماره صفحه):

افسردگی سالمندی 1 افسردگی، ناتوانی و کارآمدی شناخت درمانگری 1 نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری (ICF) سازمان جهانی بهداشت 2 شکل 1- 10 : استفاده از نظام طبقه بندی کنش وری در عمل 4 اجرای عملی مدل شناختی با سالمندان وطبقه بندی بین اللملی :کنش وری در مورد افسردگی بیماران مبتلا به پارکینسیون 6 شناخت - رفتار درمانگری افسردگی در مبتلایان به بیماری پارکینسون 7 تلفیق مدل شناختی با نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری، ناتوانی و سلامتی 9 شکل 3-10 : استفاده از مدل درمانگری شناختی در فهم فعالیتهای جسمی و روانی در بیماری پارکینسیون 9 شکل 4-10 استفاده از طبقه بندی بین المللی کنش وری ، ناتوانی و سلامتی در فهم ارتباط بین فعالیتهای جسمی و روانی در بیماری پارکینسیون 10 منابع 10


بخشی از این مقاله :

کمپ، کورگیات و ژیل (1992)نشان دادند که یک دوره دوازده هفتگی شناخت- رفتار درمانگری گروهی با استفاده از فنون شناخت- رفتار درمانگری برای افرادی که مبتلا به انواع بیماریهای مزمن جسمی نظیر التهاب مفاصل، بیماریهای قلبی و ریوی هستند، موثر است. پیگیری شناخت - رفتار درمانگری اضطراب و افسردگی نشان داد که در پایان درمان، گروهی که ناتوان بودند و گروهی که ناتوانی نداشتند به نتیجه یکسانی دست یافتند. با این حال نتایج این درمان در گروه ناتوان در مقایسه با گروه دیگر تداوم پیدا کرد، اما نتیجه شش ماه پیگیری نشان داد که این گروه نتوانستند از دیگر روشهای درمانی فایده ای ببرند.

کمپ کورگیات و ژیل(1992)دلیل استفاده از شناخت - رفتار درمانگری را در درمان افسردگی همراه با یک بیماری جسمی چنین بیان کردند که بیماریهای ناتوان کننده سبب آشفتگی روانی، کاهش دادن فعالیتهای لذتبخش، از دست دادن استقلال و پایین آوردن حرمت خود می شوند. این عوامل اغلب عوامل اسامی هستند که منجر به اختلال افسردگی می شوند و می توان به مبتلایان به این اختلال از طریق رواندرمانگری کمک کرد. کیونیک و همکاران(2001) شواهدی ارائه دادند که بر آن اساس یک جلسه شناخت درمانگری در کاهش نشانه های افسردگی و اضطراب بیمارانی که تشخیص بیماری ریوی دارند موثرتر از روش آموزش روان شناختی به آنان است. در دیگر مطالعات روانشناختی ثابت شده که مداخله گریهای شناختی و رفتاری در افزایش فعالیتهای بیماران مزمن ریوی برای انجام وظایفشان (اتکینس و همکاران (1994)، بهبود کنش وری (ایزر و همکاران ،1997) وکاهش ادراک و اثرات بیماری موثر بوده است( لیسانکی و کلاف ، 1997).

دریستیک و همکاران (1999) طی یک مطالعه مقدماتی، شناخت درمانگری افسردگی را در بیماران مبتلا به پارکینسون به کار گرفتند. یافته های مقدماتی با تعداد محدودی از این بیماران این خوش بینی را ایجاد کرد که شناخت درمانگری، درمانی مناسب و مفید است. شناخت - رفتار درمانگری منجر به کاهش افسردگی و اضطراب در مبتلایان به بیماری پارکینسون شد. در حال حاضر پژوهشهای تصادفی کنترل شده ایدر مورد به کارگیری شناخت - رفتار درمانگری در درمان افسردگی همراه با بیماری پارکینسون وجود ندارد. گر چه کنش وری شناخت - رفتار درمانگری در افسردگی مبتلایان به بیماری پارکینسون همچنان تحت بررسی است، اما رواندرمانگری افسردگی با یافته های بالینی هماهنگ است ، چنانچه من یام (1997)اظهار می دارد هدف اساسی در تمام مراحل درمانی بیماری پارکینسون دستیابی به بهبود کنش وری این بیماران از طریق تجویز حداقل داروهای ممکن است.

بنابراین تا اینجا می باید مشخص شده باشد که شواهد مربوط به کنش وری شناخت - رفتار درمانگری در درمان افسردگی واضطراب موجود در انواع بیماریهای جسمی هنوز در آغاز راه است از این رو به نظر می رسد کنش وری و فواید بالینی شناخت - رفتار درمانگری امیدوار کننده باشند. در واقع لازم است بیشتر مطالعات، ارزیابی درستی از کنش وری شناخت- رفتار درمانگری در درمان اضطراب و افسردگی موجود در مبتلایان به ناتوانیهای جسمی به عمل آورند. با این حال اگر افسردگی بیماران جسمی درمان نشده رها شود به ویژه اگر سالمندان افسردگی را به عنوان نوعی واکنشی و بنابراین پدیده ای قطعی بدانند این موضوع سبب طولانی تر شدن دورة بیماری جسمی خواهد شد. در بدترین شرایط، نتایج حاصل از آثار پژوهشی نشان می دهند که افسردگی درمان نشده در سالمندان می تواندمنجر به مرگ زودرس شود. در چنین حالتی درمان افسردگی در مبتلایان به بیماریهای جسمانی با استفاده از روشهای روانشناختی باید کاملاً الزامی باشد.موارد استفاده : منبع آموزشی و پژوهشی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه تحقیق جدید: دارد
نظریه های دانشمندان: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 15 صفحه
کد فایل 64 ma


دانلود فایل اصلی و کامل بلافاصله بعد از پرداخت ...


دانلود این فایل پس از پرداخت امکان پذیر است.

قیمت : 32500 تومان

خرید از این سایت کاملا امن و تحت نظارت بانک مرکزی است.

قبل از خرید حتما حتما فیلتر شکن را خاموش کنید

روابط عمومی انتشارات نویسان توس
شماره تماس : 09011853901
ايميل : nevisantoos@gmail.com
بالاي صفحه