مقایسه طرحواره های ناسازگار و نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پرخوری، کم خوری و عادی


طرحواره ناسازگار اولیه :

تعریف مفهومی: یانگ (1990، 1999) معتقد است برخی از این طرحواره ها به ویژه آنها که عمدتا در نتیجه تجارب ناگوار دوران کودکی شکل می گیرند ممکن است هسته اصلی اختلالات شخصیت، مشکلات منش شناختی خفیف تر و بسیاری از اختلالات مزمن محور I قرار بگیرند یانگ برای بررسی دقیق تر این ایده، مجموعه ای از طرحواره ها را مشخص کرده است که به آنها «طرحواره های ناسازگار اولیه » می گوید(جفری و همکاران، 2004؛ ترجمه حمید پور و اندوز، 1394).

تعریف عملیاتی: منظور از طرحواره نا سازگار اولیه نمره ای است که فرد از فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانـگ (FS-QS) کسب می کند.


مشخصات این پروپوزال:
عنوان پروپوزال: مقایسه طرحواره های ناسازگار و نظم جویی شناختی هیجانی در افراد مبتلا به پرخوری، کم خوری و عادی
قسمت های یک پروپوزال استاندارد: دارد
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحه: 24 صفحه
شماره: T39


مژده : این فایل همراه با پروپوزال کامل و استاندارد می باشد که این متغیر در آن به کار رفته است.
قیمت این فایل به همراه فایل کامل پروپوزال:


12000تومان
به بالا